Regler

Reglerna till Brännbollsyran kommer att uppdateras med förändringar och nya tolkningar 1 April 2018. Detta görs av en regelgrupp sammansatt av Gustav Pettersson från Brännbollsyran och fyra andra personer från Iksu Brännboll samt från lag som deltagit i Brännbollsyran med olika inriktning. Gruppen träffas under mars månad och regeluppdateringen fastställs till 1 April här på Teams-sidan.

¤ ¤ ¤

Regler från 2017 

Speltid & Spelplan
2×12 minuter rullande tid. Så länge tid återstår ska innelaget fortsätta spelet.
Vid oförutsedda händelser har domaren rätt att stoppa tiden.
Spelplanens storlek är 28 x 20m.

Poäng innelag
1 poäng för inkommen spelare.
6 poäng för varvning på eget slag.

Poäng utelag
1 poäng för bränning. (Bränd spelare till 1:a kon)
1 poäng för lyra (endast för giltiga slag) En lyra är när man fångar bollen utan att den tagit i marken, och bollen är i händerna/handen under kontroll.
5 poäng för utebränning av innelaget + poäng för eventuellt brända spelare.
Vid utebränning skall alla spelare återvända till slagplatsen.

Spelare
Byten får ske i samförstånd med domaren, vid innespel får spelare endast byta när spelaren är inne i boet. Spelare får endast delta i ett lag under samma turnering.
Vid halvleksstart och efter utebränning får upp till 2 personer gå direkt till 1:a kon utan att slå.
Handskar är förbjudna vid utespel. Greppfrämjande handskar är godkända vid innespel.

Antal slagförsök
Högst 2 försök. Endast 1 slag om första slaget är giltigt. 1 försök till skall utföras om 1:a slaget är ogiltigt.

Ogiltiga slag

Om bollen ej träffas.

Om bollen träffas över axelhöjd.

Om bollen tar mark innan det passerat kortslagslinjen.

Om bollen tar mark eller fångas utanför slagsektorn.

Om ingen av slagmannens fötter befinner sig på eller ovanför slagmattan när bollen träffas.

Om handen ej är trädd genom öglan vid slagtillfället.

Om bollen aldrig lämnar slagarens hand vid slagtillfället, bollen får inte fösas.

Om bollen inte är i luften när den träffas.

Om slagträt går sönder eller lämnar händerna på ett sätt som är farligt.

* Noterbart
Slagträt skall lämnas innan slagaren passerat första kon.

Osportslig beteende

-5 poäng, vid första tillfället.
-10 poäng vid andra tillfället.
Diskvalifikation vid tredje tillfället.
Slagträ som hanteras på ett farligt sätt bedöms som farligt spel och osportsligt beteende.
Obs! Ovanstående ordning behöver inte följas. Domaren avgör om det räcker med tillsägelse!
Är förseelsen grov kan första tillsägelsen resultera i diskvalifikation!
Vid incident av spelare som påverkar spelet negativt stannas tiden och slaget slås om. Blir spelaren som slog slaget skadad pga incidenten (ej självförvållad skada) får en annan spelare slå i dennes ställe.

* Noterbart
Utespelarna på väg mot bollen har fördel emot innelagets löpare.

Maskning
Ger -1p efter en tillsägelse

* Noterbart

Brännaren ska skyndsamt, utan dröjsmål, leverera bollen till slagaren i innelaget.

Utelaget får inte fördröja spelet genom att använda sig av överdrivet skarvande, eller lobbande.

Publikinblandning
Vid incident stannas tiden och slaget slås om. Blir spelaren som slog slaget skadad pga. Incidenten (ej självförvållad skada) får en annan spelare slå i dennes ställe.

Kontakt med domaren
Endast en spelare åt gången pratar med domaren!

Bränd spelare

En person är bränd om vederbörande:

Tjuvstartar

Genar

Ej passerat konens centrumlinje med främre delen av bröstet (precis som att spränga målsnöret i löpning)

Som slagare ej lyckats prestera ett giltigt slag

Bränd spelare går till första konen. Slagare får, men måste inte invänta bränd spelares återinträde i spelet. Slagare måste slå på domarens uppmaning. Om slagare ej slår på domarens uppmaning bedöms det som maskning.

Brännaren
Brännaren ska stå på brännplattan när bollen slås. När bollen är i spel får brännarna röra sig fritt. Vid bränning skall brännaren ha en kroppsdel på brännplattan samt ha full kontroll på bollen.

Brännaren ska skyndsamt, utan dröjsmål, leverera bollen till slagaren i innelaget.

Brännaren ska ha full kontroll vid mottagandet av bollen med händerna/handen och ropa ”bränd” i och med det.

Utespelare
Utespelare får ej stå närmare slagplatta än den utmärkta slaglinjen (8 meter) när slaget går.

Slagträ
Tillhandahålls av tävlingsledningen.
Lagen får använda sig av fritt antal Brännbollsyran godkända och kontrollerade slagträn. Domaren säkerställer att endast, av Brännbollsyran, godkända slagträn används.

Boll
Boll tillhandahålls av arrangören. Bollen ska vara av typen tennisboll. Endast en boll får vara i spel åt gången. Om bollen inte är i spelbart skick ska bollen spelas om.

Oavgjord match

Vid oavgjort resultat vinner det lag som avslutar matchen som utelag. Detta gäller i såväl gruppspel som slutspel. En brännbollsmatch kan således inte sluta oavgjort.

Protest

Görs till domaren direkt efter matchen. En representant från alla berörda lag följer domaren till sekretariatet direkt efter färdigspelad omgång eller slutspelsmatch. Arrangör/tävlingsledare beslutar om konsekvens.


BILAGOR OCH TOLKNINGAR TILL BRÄNNBOLLSYRANS REGLER 2016

OM SLUTSIGNAL

Om tid återstår efter ogiltigt slag eller när brännaren har kontroll på bollen ska spelet fortgå och nästa spelare slå sitt/sina slag.
Exempel. Om brännaren fångar bollen vid 11.59 ska nästa slag gå även om den rullande tiden överskrider 12 minuter när själva slaget/slagen går.

OM PLANEN

Slagplattan placeras 5m bakom en rak linje mellan konerna.
Kortslagslinjen placeras 3 m bortanför tänkt linje. Brännplattan placeras 3m från kon 4 inåt i banan samt 3m rakt ner från konlinjen.
Snedslagsflaggorna placeras 4m utåt i tänkt linje mellan kon 2 och 3 och snedslagslinjen utgår från slagplattan. För att förtydliga spelplanen kan fler snedslagsflaggor placeras ut för att definiera spelplanen. Ingen av banmarkeringarna får flyttas under spelets gång. Åskådare ska befinna sig där de ej påverkar spelet. Fysikens lagar påverkar hur långa slagen kan bli.
Rekommendation: Vid inhängning av spelplan rekommenderas spelplanslängden vara 90 meter från slagmattan.

OM LYROR

Regeln innebär att man inte får fånga en lyra med hjälpmedel. Tex klädesplagg eller annan utstyrsel. Bollen får bollas mellan personer innan den fångas så länge den inte rör i marken.

OM SKADA

Om en spelare skadar sig vid innespel när spelare är ute i banan och ej kan fortsätta matchen skall avbytaren sättas in på första kon.

OM DAMTURNERING

Om damturneringspelas får damspelare delta i ett damlag och ett mixedlag.

OM BRÄNNARENS KONTROLL PÅ BOLLEN

Kontroll för brännaren innebär även att denne kan ha marken som kontaktyta tillsammans med händer/handen och boll.

OM SLAGTRÄTS BESKAFFENHET

Ett slagträ får ej påverkas från sitt ursprungsskick. Endast trän med textilrem och fäst med skruv ska vara godkända för spel.

OM BOLLEN

Exempel: Om bollen endast har en spricka ska bollen spelas klart som vanligt och sedan bytas ut.