Sauna Rangers — Gladiatorerna

Sauna Rangers — Svenska i Oslo (SiO)

Svenska Kocklandslaget — Svenska i Oslo (SiO)

Gladiatorerna — Svenska i Oslo (SiO)

Sauna Rangers — Svenska Kocklandslaget

Sauna Rangers — Gladiatorerna

Svenska Kocklandslaget — Svenska i Oslo (SiO)

Sauna Rangers — Svenska i Oslo (SiO)

Svenska Kocklandslaget — Gladiatorerna

Gladiatorerna — Svenska i Oslo (SiO)